Kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen, Kommunstyrelsen och kommunal- och oppositionsråd.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Beredningar och råd

Beredningar, råd och arbetsgrupper tillhörande kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Förrättare och nämndemän

Nämndemän i Norrköpings Tingsrätt och vigselförrättare.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Stiftelser

Finspångs kommun förvaltar ett antal stiftelser för sociala ändamål eller utbildningsändamål.

Föreningar, samverkansorganisationer m.m.

Partier